Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με το Ν. 4554/2018 και δυσχέρειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του στις επιχειρησεις

Έχει παρατηρηθεί πως η ανάθεση επιμέρους εξειδικευμένων, απαιτητικών ή επειγουσών εργασιών διαφόρων επιχειρήσεων, συνδεδεμένων και μη, σε ανεξάρτητους εξωτερικο...
Read More