Η Εταιρεία μας

Ο Βασίλειος Δ. Οικονομίδης, διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρίας μας, ίδρυσε το έτος 2002 στην Αθήνα δικηγορικό γραφείο, δραστηριοποιούμενος κυρίως στους τομείς του αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου καθώς και σε υποθέσεις που φέρουν στοιχεία αλλοδαπότητας (ιδίως αυτές που αφορούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τον Δεκέμβριο του 2009, συστήθηκε η δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «Β. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥNΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η Εταιρεία μας διακρίνεται για την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε εξειδικευμένους τομείς του δικαίου, συνδυάζοντας την νομική παράδοση και πείρα δεκαετιών με την ευελιξία και κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η επιστημονική κατάρτιση των μελών της εταιρείας μας σε ποικίλους τομείς του δικαίου, η αξιοπιστία και ταχύτητα στην διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε, εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη και σύνθετη προσέγγιση των νομικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την εκδήλωση κάθε μορφής επιχειρηματικότητας και αποτελούν τον βασικό άξονα της μέχρι σήμερα επιτυχημένης πορείας μας. Οι επαγγελματικές συνεργασίες μας χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη, με την εταιρεία να έχει διαμορφώσει ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες και ομίλους εταιρειών, επιχειρηματίες, στρατηγικούς επενδυτές και ιδιώτες.

Στόχος της εταιρείας «Β. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥNΕΡΓΑΤΕΣ» είναι η εξέλιξη της σε μία σύγχρονη δικηγορική εταιρεία, όπου σε συνδυασμό με την πλήρη νομική εξειδίκευση των μελών της, θα ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασικός γνώμονας της εταιρείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών καθώς και καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων.

Οι Αρχές και η Προσέγγισή μας

  • Ποιότητα, Συνέπεια, Εμπιστοσύνη
  • Συνεργασία, Ομαδικότητα, Επαγγελματισμός
  • Κατανόηση αναγκών, Προσαρμοσμένη νομική καθοδήγηση, Χάραξη στρατηγικής
  • Καινοτόμες λύσεις, Πρόληψη κινδύνων, Επίτευξη στόχων