Η δικηγορική εταιρεία Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος. Η εταιρία μας, κατορθώνει με επιτυχία να καθοδηγεί τους πελάτες της σε κάθε βαθμίδα της ποινικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση κατηγορουμένων και την άσκηση πολιτικής αγωγής σχετικά με αδικήματα κατά της περιουσίας, της ιδιοκτησίας, με τα υπομνήματα, παράβαση δημοσίου καθήκοντος και αδικήματα του Τελωνειακού Κώδικα (λαθρεμπόριο), τα λεγόμενα «white collar crimes», φορολογικές έρευνες καθώς και με το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.