Η εταιρεία μας παρέχει νομική υποστήριξη σε ζητήματα ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. Μεταξύ των εντολέων μας περιλαμβάνονται εταιρείες διαχείρισης και ναύλωσης σκαφών αναψυχής, επαγγελματίες του κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού, φυσικά πρόσωπα και επενδυτές.

Στις υποθέσεις που χειριζόμαστε περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Κατοχύρωση, διατήρηση και διαγραφή πλοίων από τα Νηολόγια.
  • Εισαγωγή και εξαγωγή σκαφών από και προς τρίτες χώρες.
  • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας πλοίων και σκαφών και εγγραφή βαρών.
  • Συμβάσεις μεταβίβασης σκαφών, σχεδίων και καλουπιών σκαφών.
  • Συμβάσεις μεσιτείας και ναύλωσης σκαφών αναψυχής.
  • Εκκαθάριση τελωνειακών και φορολογικών υποχρεώσεων.