Η εμπειρία της εταιρείας μας είναι εκτενής σε ζητήματα που άπτονται του ιατρικού και φαρμακευτικού δικαίου, τόσο εντός του ρυθμιστικού πλαισίου για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων και τη λειτουργία των διαφόρων φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών όσο και αναφορικά με την παρασκευή, προμήθεια και διανομή φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ενδεικτικά, ειδικευόμαστε σε θέματα όπως:

  • Νομικό καθεστώς φύλαξης και συντήρησης ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων και διακίνησής τους από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες.
  • Συμβάσεις μεταξύ ιατρών και ιατρικού προσωπικού και ιδιωτικών κλινικών, συμβάσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών και συμβάσεις τραπεζών κρυοσυντήρησης ιστών και κυττάρων.
  • Νομική υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν με τον ΕΟΦ αναφορικά με συμπληρώματα διατροφής και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και καλλυντικά.
  • Νομική κάλυψη σε περιπτώσεις ευθύνης κατασκευαστών και διανομέων ελαττωματικών ιατρικών προϊόντων και ευθύνης ιατρικού προσωπικού από τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.
  • Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.