Η επίδραση του κορωνοϊού στις συμβατικές σχέσεις – Μπορεί η εξάπλωση του ιού να αποτελέσει γεγονός ανωτέρας βίας;

Δημοσιεύθηκε στο businessnews.gr Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (που προκαλεί την ασθένεια COVID-19) παγκοσμίως αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση που θα πλήξει ...
Read More

Startups εταιρείες και Venture Capital στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στο forin.gr και businessnews.gr «Startups» ή νεοφυείς επιχειρήσεις. Η νέα μορφή επιχειρηματικότητας της τελευταίας δεκαετίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο...
Read More
beneficial ownership

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

(Δημοσιεύθηκε στο businessnews.gr) Ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ως ηλεκτρονικά συνδεδεμένο σύστημα με τον ΑΦΜ κάθε ν...
Read More

Συμμετοχή προσωπικού στην επιχείρηση – Κίνητρα σε Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Δημοσιεύθηκε στο forin.gr Μπορεί μια επιχείρηση να είναι οικονομικά αποδοτική και ταυτόχρονα να προσφέρει ένα υγιές και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, στο οποί...
Read More

Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με το Ν. 4554/2018 και δυσχέρειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του στις επιχειρησεις

Έχει παρατηρηθεί πως η ανάθεση επιμέρους εξειδικευμένων, απαιτητικών ή επειγουσών εργασιών διαφόρων επιχειρήσεων, συνδεδεμένων και μη, σε ανεξάρτητους εξωτερικο...
Read More

Το νομοθετικό πλαίσιο της καλλιεργειας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα

Δυνατή είναι πλέον η παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα με τον πρόσφατο Νόμο 4523/2018 (ΦΕΚ A΄ 41/07.03.2018). Η συνταγογράφηση της ινδικής κάνναβης είναι ή...
Read More

Πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στις εμπορικές εταιρείες & απλοποίηση – επιτάχυνση – ψηφιοποίηση διαδικασιών σύστασης.

(Δημοσιεύθηκε στο forin.gr) Το 2018 υπήρξε έτος σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τις εμπορικές εταιρείες (κυρίως για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ) και το εταιρικό δίκαιο εν γένει. Σκοπ...
Read More

Η φύση και η νομική προστασία των ονομάτων χώρου (Domain names)

(Δημοσιεύθηκε στο BussinessNews.gr) Έχετε παρατηρήσει πρόσφατα τυχόν συνάφεια του domain name σας με κάποιο άλλο σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο; Αν ναι, δεν είναι διόλου απίθανο να ...
Read More

Ζητήματα επιτήρησης των Ε-mails στο χώρο εργασίας

(Δημοσιεύθηκε στο BusinessNews.gr) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (E–mail) ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το ζήτημα της επ...
Read More

Ο  νέος Γενικός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών Δεδομένων (EE) 2016/679 (“GDPR”)

(Δημοσιεύτηκε στο BussinessNews.gr) Ι. Προοίμιο Η Οδηγία 95/46/ΕΚ1, που είναι η κύρια νομοθετική πράξη για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένω...
Read More