Ο Γεώργιος Βαβουράκης είναι Νεότερος Συνεργάτης της Εταιρείας «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Στην εταιρεία Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες ασχολείται κυρίως με:

Σύσταση εταιρειών

Λειτουργία και χρηματοδότηση εταιρειών

Εταιρικούς μετασχηματισμούς

Διαδικασίες αφερεγγυότητας

Ζητήματα Εργατικού Δικαίου

Αστικό Δίκαιο και Συμβάσεις

Δικηγόρος από το 2021

 

Γλώσσες:

Ελληνικά

Αγγλικά

Γερμανικά

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (ΠΜΣ Εμπορικού Δικαίου με κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση», 2020)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2018, «Λίαν Καλώς»)