Η Μαρία-Ιωάννα Σιγαλού είναι Ασκούμενη Δικηγόρος της Εταιρείας «Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και επικουρεί τους Συνεργάτες της Εταιρείας σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, σε δικαστηριακό και συμβουλευτικό επίπεδο.

Στην εταιρεία Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες η Μαρία-Ιωάννα ασχολείται κυρίως με:

Δικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών και ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Διαφορές ανακύπτουσες από πιστωτικές συμβάσεις και συμβάσεις μίσθωσης.

Υποθέσεις εταιρικού δικαίου και εμπορικών συμβάσεων.

Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ασκούμενη Δικηγόρος Αθηνών από το 2020.

Γλώσσες:

Ελληνικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία:

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2020, «Λίαν Καλώς»)

Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Deree), Τομέας Επικοινωνίας (Πτυχίο Επικοινωνίας, 2020, «Άριστα»)