Ο Πάνος Κατσάνος διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στην παροχή συμβουλών στο Ποινικό Δίκαιο καθώς επίσης και στην εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων. Όλα αυτά τα χρόνια έχει χειριστεί ποικίλες υποθέσεις Ποινικού δικαίου, κυρίως ειδικευμένος σε αδικήματα οικονομικού ποινικού δικαίου (οικονομικό έγκλημα), απάτη, παραβιάσεις του τελωνειακού κώδικα, λαθρεμπόριο, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και υποθέσεις παράβασης δημοσίου καθήκοντος. Οι διδακτορικές σπουδές του, εξάλλου, στο Μόναχο Γερμανίας και δη στον τομέα του Γενικού Ποινικού Δικαίου (εγκλήματα παράλειψης) τον εφοδίασαν με μία άκρως ενδελεχή ματιά στο συγκεκριμένο τομέα δικαίου.

 

Δικηγόρος Ιωαννίνων από το 1997

Γλώσσες:

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γερμανικά

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία:

  • Ludwig-Maximilians- Universität München (L.M.U.)-Doctoris Juris (PhD Degree)
  • Ludwig-Maximilians- Universität München (L.M.U.)- LLM
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής)