Η Κατερίνα Ποθουλάκη είναι Συνεργάτης της εταιρείας Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο. Ασχολείται με ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Διαθέτει επίσης εμπειρία σε θέματα εταιρικού, τραπεζικού δικαίου, δικαίου των συμβάσεων και διεκδίκησης απαιτήσεων.

Στην εταιρεία Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες η Κατερίνα ασχολείται κυρίως με:

 • Δικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών, ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης.
 • Διαφορές που αναφύονται από συμβάσεις μίσθωσης και πιστωτικές συμβάσεις.
 • Υποθέσεις εταιρικού δικαίου.
 • Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Θέματα εργατικού δικαίου.
 • Ζητήματα που ανακύπτουν από τη νομοθεσία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

 

Δικηγόρος Αθηνών από το 2016

Γλώσσες:

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία:

 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο με κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση», 2017)
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2014, «Λίαν Καλώς»)