Η Θεοδώρα Νικολοπούλου είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση, επεξεργασία και προετοιμασία νομικών υποθέσεων, καθώς και στην εν γένει εύρυθμη λειτουργία της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης της εταιρείας. Έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Ειδίκευσης για Στελέχη Νομικών Επαγγελμάτων (Certified Legal Assistant) της Νομικής Βιβλιοθήκης και έχει λάβει σχετικό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

 

Γλώσσες:

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία:

  • Δίπλωμα Ειδίκευσης για Στελέχη Νομικών Επαγγελμάτων (Νομική Βιβλιοθήκη, 2016)
  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ψυχολογίας (Πτυχίο Ψυχολογίας, 2008)