Η Δέσποινα Βαλτζή είναι Ανώτερη Συνεργάτης της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς του εμπορικού δικαίου, σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο, στη διαμόρφωση συμβάσεων, στη νομική υποστήριξη τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών και σε ζητήματα χρηματοδότησης και φορολόγησης επιχειρήσεων. Διαθέτει επιπλέον εμπειρία σε θέματα αστικού δικαίου, δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και σε συναλλαγές που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία και σκάφη αναψυχής.

Μεταξύ άλλων, έχει χειριστεί υποθέσεις που άπτονται των ακόλουθων νομικών ζητημάτων:

 • Σύσταση και παρακολούθησης λειτουργίας εταιρειών, κατάρτιση εξωεταιρικών συμφωνιών μετόχων και συμβάσεων αγοραπωλησίας και προαίρεσης απόκτησης μετοχών.
 • Συμβάσεις σύγχρονου εμπορίου, διαχείρισης άυλων αγαθών και ανάπτυξης λογισμικού.
 • Φορολογία επιχειρήσεων και ακίνητης περιουσίας.
 • Προστασία σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων και ονομάτων χώρου.
 • Ζητήματα προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Συμβάσεις ναυπήγησης, αγοραπωλησίας, μεσιτείας και ναύλωσης σκαφών.
 • Συμβάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και επενδυτικών υπηρεσιών.

 

Δικηγόρος Αθηνών από το 2012

Γλώσσες:

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά
 • Ιταλικά

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία:

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής (Π.Μ.Σ. “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου”, 2013, «Άριστα»)
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2010, «Λίαν Καλώς»)