Ο Γιάννης Μπακογιάννης έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε οικονομικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές εταιρείες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έχει αναλάβει την ίδρυση, την οργάνωση και αναδιοργάνωση εμπορικών, βιομηχανικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν λογιστήριο, κοστολόγηση, φορολογικά, εισαγωγές-εξαγωγές, υλοποίηση λογισμικού, μισθοδοσία, εργασιακά, κλείσιμο έτους και αναφορές. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα φορολογίας, χρηματοοικονομικής και διοίκησης προσωπικού, επικοινωνίας, κοστολόγησης, λογιστικής,  ποιότητας. Έχει διατελέσει οικονομικός διευθυντής πολυεθνικής και εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρείας. Ήταν εισηγητής σε σεμινάρια νόμων φορολογικών κινήτρων, έκπτωσης δαπανών φορολογικά και φορολογικών βιβλίων.

 

Φοροτέχνης – Λογιστής Ά τάξης

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου από το 1996

 

Γλώσσες

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά

 

Σπουδές

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων)
  • Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (Φορολογικά)