Η Γεωργία Πατίλη είναι Εταίρος της Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου “Northumbria University” του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου, εμπορικών συναλλαγών, καθώς και με θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης. Διαθέτει επίσης εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών σε δικαστικές διαφορές αστικού, εμπορικού και εταιρικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά έχει χειριστεί υποθέσεις αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

• Συμβάσεις μίσθωσης (εμπορικές, λειτουργικής μίσθωσης).
• Επίλυση διαφορών αναφορικά με κάθε μορφής αστικών και εμπορικών συμβάσεων (συμβάσεις μίσθωσης, πώλησης, τραπεζικές συμβάσεις, συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων).
• Επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου.
• Διεκδίκηση απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση.
• Διαφορές από αδικοπραξίες κάθε είδους.
• Ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Ζητήματα εργατικού δικαίου (σύνταξη συμβάσεων εργασίας, εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού, νομική υποστήριξη σε κάθε ανακύπτον θέμα εργατικού δικαίου, συμμόρφωση στις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου).
• Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δικηγόρος Αθηνών από το 2007

Γλώσσες:

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία:

  • Northumbria University, Hνωμένο Βασίλειο (LL.M. εξ αποστάσεως, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, 2014)
  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2005)