Ο Βασίλης Οικονομίδης είναι ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου του Μονάχου και του Πανεπιστημίου “Northumbria University” του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εμπειρία του εστιάζεται σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, διεθνούς εμπορικού δικαίου και εταιρικών μετασχηματισμών, καθώς και στον στρατηγικό σχεδιασμό και στον συντονισμό πολύπλοκων εταιρικών υποθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκπροσωπήσει, σε επίπεδο γνωμοδοτικό-συμβουλευτικό και δικαστηριακό, πολλούς διεθνείς και εγχώριους πελάτες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στους τομείς της πληροφορικής, της τεχνολογίας, των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων και της υγείας, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, του τουρισμού και της εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής. Έχει επίσης λάβει διάκριση από το “Chambers Europe” ως αναγνωρισμένος νομικός στον τομέα επίλυσης διαφορών.

Ενδεικτικά, έχει χειριστεί υποθέσεις όπως οι ακόλουθες:

 • Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και πληροφορικής.
 • Μεταβίβαση κλάδων και συνόλου επιχειρήσεων.
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επενδύσεις σε ακίνητα.
 • Συμβάσεις αποκλειστικής διανομής και αντιπροσώπευσης.
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης.
 • Συμβάσεις διεθνούς και εγχώριας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 • Επίλυση διαφορών σχετιζόμενων με προσβολή σημάτων και παραβίαση διατάξεων αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Τραπεζικές συμβάσεις (πιστωτικές συμβάσεις, συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, διαπραγμάτευση όρων δανεισμού και αναδιάρθρωση χρεών, τραπεζικές εγγυήσεις, εξασφάλιση δανείων).
 • Συμβάσεις για φύλαξη βλαστικών κυττάρων.

 

Δικηγόρος Αθηνών από το 2001

Γλώσσες:

 • Ελληνικά
 • Αγγλικά
 • Γερμανικά

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία:

 • Northumbria University, Ηνωμένο Βασίλειο (LL.M. εξ αποστάσεως, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, 2013)
 • Ludwig-Maximilians Universitat-Muenchen (LL.M., Εξειδίκευση σε Εμπορικό – Αστικό Δίκαιο, 2001)
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 1998)

 

Δημοσιεύσεις

 • Η ενεργητική νομιμοποίηση σε περίπτωση ζημίας ή ολικής καταστροφής κινητού-Δικαιούχος η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ο μισθωτής σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (σχολιασμός απόφασης), Δημοσίευση στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 2007, σελ. 1325 επ., στην ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2007, σελ 387 επ.
 • «Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στην πολιτική αγωγή – Νομολογία 1980-2000», δημοσίευση στα Ποινικά Χρονικά 2001, σελ. 200 επ.