Εταίροι

Ο Βασίλης Οικονομίδης είναι ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ...

Βασίλειος Οικονομίδης

Διευθύνων Εταίρος
Η Γεωργία Πατίλη είναι Εταίρος της Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου ...

Συνεργάτες

Η Δέσποινα Βαλτζή είναι Ανώτερη Συνεργάτις της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εξειδικεύεται σε ...

Δέσποινα Βαλτζή

Ανώτερη Συνεργάτης
Η Κατερίνα Ποθουλάκη είναι Συνεργάτης της εταιρείας Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο ...
Η Εύα Κέκη είναι Συνεργάτης της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Βόννης. Εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς του εμπορικού δικαίου ...

Εύα Κέκη

Συνεργάτης
Η Όλγα Βινιέρη είναι νέα συνεργάτης της εταιρείας. Η Όλγα Βινιέρη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου “University College London” του Ηνωμένου Βασιλείου. Ασχολείται με ...

Όλγα Βινιέρη

Νέα Συνεργάτης
H Πολυξένη Σιψά, Δικηγόρος Αθηνών, είναι νέα συνεργάτης της εταιρείας Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και παρακολουθεί το Π.Μ.Σ Αστικού ...

Πολυξένη Σιψά

Νέα Συνεργάτης

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ο Πάνος Κατσάνος διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στην παροχή συμβουλών στο Ποινικό Δίκαιο καθώς επίσης και στην εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των Ποινικών και Διοικητικών ...

Πάνος Κατσάνος

Εξωτερικός Συνεργάτης
Ο Γιάννης Μπακογιάννης, Φοροτεχνικός – Λογιστής Α’ τάξης, έχει πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία σε εταιρικά φοροτεχνικά και φορολογικά ζητήματα.

Γιάννης Μπακογιάννης

Εξωτερικός Συνεργάτης

Γραμματειακή Υποστήριξη / PARALEGAL

Η Θεοδώρα Νικολοπούλου είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Είναι απόφοιτος του ...

Θεοδώρα Νικολοπούλου

Γραμματειακή Υποστήριξη / Paralegal
Η Σταυρούλα Φυτά συνδράμει στην γραμματειακή οργάνωση και υποστήριξη της εταιρίας μας καθώς και στην προετοιμασία των νομικών υποθέσεων. Είναι ...

Σταυρούλα Φυτά

Γραμματειακή υποστήριξη