Εταίροι

Ο Βασίλης Οικονομίδης είναι ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ...

Βασίλειος Οικονομίδης

Διευθύνων Εταίρος
Η Γεωργία Πατίλη είναι Εταίρος της Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου ...

Συνεργάτες

Η Δέσποινα Βαλτζή είναι Ανώτερη Συνεργάτις της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εξειδικεύεται σε ...

Δέσποινα Βαλτζή

Ανώτερη Συνεργάτης
Η Κατερίνα Ποθουλάκη είναι Συνεργάτης της εταιρείας Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο ...
Η Εύα Κέκη είναι Συνεργάτης της εταιρείας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Βόννης. Εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς του εμπορικού δικαίου ...

Εύα Κέκη

Συνεργάτης

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ο Πάνος Κατσάνος διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρία στην παροχή συμβουλών στο Ποινικό Δίκαιο καθώς επίσης και στην εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των Ποινικών και Διοικητικών ...

Πάνος Κατσάνος

Εξωτερικός Συνεργάτης
Ο Γιάννης Μπακογιάννης, Φοροτεχνικός – Λογιστής Α’ τάξης, έχει πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία σε εταιρικά φοροτεχνικά και φορολογικά ζητήματα.

Γιάννης Μπακογιάννης

Εξωτερικός Συνεργάτης

Γραμματειακή Υποστήριξη / PARALEGAL

Η Θεοδώρα Νικολοπούλου είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Είναι απόφοιτος του ...

Θεοδώρα Νικολοπούλου

Γραμματειακή Υποστήριξη / Paralegal