Η Εταιρεία μας αναζητά διαρκώς ικανούς και δημιουργικούς συνεργάτες που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ένα ανταγωνιστικό, απαιτητικό και αποδοτικό περιβάλλον.

Η εργασία στην Εταιρεία μας είναι μία μοναδική ευκαιρία για δικηγόρους που επιθυμούν μία καριέρα με προκλήσεις και κίνητρα.

Η Εταιρεία μας σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Πριν αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην Εταιρεία μας, παρακαλούμε μελετήστε τους όρους της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για Πρόσληψη Προσωπικού.

Παρακάτω εμφανίζονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας: