Στοχος μας η εξεyρεση καταλληλων
νομικων λυσεων
Στοχος μας
η εξεyρεση
καταλληλων
νομικων λυσεων
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία

Η εταιρεία μας

Ο Βασίλης Δ. Οικονομίδης, βασικός εταίρος και διαχειριστής της δικηγορικής εταιρίας, ίδρυσε το έτος 2002 στην Αθήνα δικηγορικό γραφείο, δραστηριοποιούμενος κυρίως στους τομείς του αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου αλλά και σε υποθέσεις που φέρουν στοιχεία αλλοδαπότητας (ιδίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τον Δεκέμβριο του 2009, συστήθηκε η δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «Β. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥNΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η εταιρεία μας διακρίνεται για την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε εξειδικευμένους τομείς του δικαίου, συνδυάζοντας την νομική παράδοση και πείρα δεκαετιών με την ευελιξία και κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσει κανείς γνώση του δικαίου που εφαρμόζεται σε εξειδικευμένες δραστηριότητες είναι να μελετήσει τους γενικούς κανόνες δικαίου. Έτσι, οι δικηγόροι μας είναι πρωτίστως εξοπλισμένοι με τη γνώση και την ικανότητα να κατανοούν τους γενικούς κανόνες και τις αρχές που διέπουν τους βασικούς τομείς δικαίου. Αυτή η γενική γνώση αποτελεί τον πλοηγό μας κατά τη διερεύνηση των πιο εξειδικευμένων τομέων του δικαίου.

Στη δικηγορική εταιρεία Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες οι τομείς δραστηριότητάς έχουν αναπτυχθεί σε συνάρτηση με το διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, μέσα από την αδιάκοπη ενασχόλησή μας με τα νομικά, ρυθμιστικά και πρακτικά ζητήματα του κάθε τομέα.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ομάδα μας διαθέτει εμπεριστατωμένη γνώση και πολυετή εμπειρία, η οποία εκτείνεται σε όλα τα στάδια μιας εμπορικής συναλλαγής, από τον σχεδιασμό, την εκτίμηση των κινδύνων και τις [...]

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εταιρικό δίκαιο είναι ένας από τους βασικότερους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας, με ολοένα αυξανόμενο πεδίο ενασχόλησης. Στόχος μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και [...]

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας παρέχει νομικές συμβουλές σε ζητήματα ιδιωτικού τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, με έμφαση στις τραπεζικές συμβάσεις, τον δανεισμό σε συνάλλαγμα, την [...]

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Η εταιρεία μας παρέχει καθοδήγηση και νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομική αδυναμία, παύση πληρωμών ή χρήζουν αναδιοργάνωσης, αλλά και σε πιστωτές που [...]

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η δικηγορική εταιρεία Β. Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες εξελίσσεται διαρκώς σε γνώσεις, εμπειρία και εξειδίκευση.

Βασίλειος Οικονομίδης

Διευθύνων Εταίρος

Βασίλειος Οικονομίδης

Διευθύνων Εταίρος

Δέσποινα Βαλτζή

Ανώτερη Συνεργάτης

Δέσποινα Βαλτζή

Ανώτερη Συνεργάτης
Πρόσφατη

Αρθρογραφία